Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

VI/7/2011 (2013-04-11)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

VI/6/2011 (2013-04-11)

W sprawie przyjęcia Planu gospodarki odpadami dla miasta Bierunia na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2017.

VI/5/2011 (2013-04-11)

W sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta Bierunia na lata 2010 – 2013 z perspektywą na lata 2014 -2017.

VI/4/2011 (2013-04-11)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina

VI/3/2011 (2013-04-11)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej, Piaskowcowej i Bazaltowej w Bieruniu.

VI/2/2011 (2013-04-11)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu.

VI/1/2011 (2013-04-10)

W sprawie uchwalenia Statutu Miasta Bierunia

V/1/2011 (2013-04-10)

W sprawie: wyznaczenia przedstawiciela Gminy Bieruń do Rady Nadzorczej Międzygminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej Master Sp. z o.o. w Tychach
Drukuj Liczba odwiedzin: 5104

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl