Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XI/8/2009 (2015-12-29)

W sprawie: zmian budżetu

XI/7/2009 (2015-12-29)

W sprawie: zmiany uchwały nr X/10/2008 z dnia 30.10.2008r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. "Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno-ściekowej w Bieruniu - Budowa kanalizacji Bierunia Starego - etap IV".

XI/6/2009 (2015-12-29)

W sprawie: nieuwzględnienia skargi Emanuela Hybiorza za bezczynność Rady Miejskiej w Bieruniu.

XI/5/2009 (2015-12-29)

W sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących wprowadzenia zmian granic administracyjnych pomiędzy granicami Bieruń i Tychy.

XI/4/2009 (2015-12-29)

W sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego z wnioskiem o zmianę granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.

XI/3/2009 (2015-12-29)

W sprawie: przyjęcie programu zdrowotnego dot. "Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych" na lata 2010 - 2011

XI/2/2009 (2015-12-29)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizmu, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2010.

XI/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2010 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3444

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl