Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VI/7/2010 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na używanie herbu Miasta Bierunia przez Towarzystwo Turystyki Aktywnej w Bieruniu.

VI/6/2010 (2013-04-11)

W sprawie: zmian budżetu.

VI/5/2010 (2013-04-11)

W sprawie: ustalenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu płatności lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających gminie Bieruń oraz jej jednostkom organizacyjnym.

VI/4/2010 (2013-04-11)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Pani Marii Surma- Mazurkiewicz.

VI/3/2010 (2013-04-11)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Norbertowi Jarominowi

VI/2/2010 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Bieruń na okres 10 lat.

VI/1/2010 (2013-04-11)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń położonego w Bieruniu na okres trzech lat.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3795

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl