Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2019 rok

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie wprowadzenia wspólnej obsługi informatycznej dla jednostek organizacyjnych miasta Bierunia

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania publicznego z właściwości Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 5907S w Gminie Bieruń w związku z planowaną budową drogi rowerowej wraz z niezbędną infrastrukturą

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie nadania nazwy „Skwer Powstańców Śląskich” terenowi położonemu w rejonie skrzyżowania ulic Wawelskiej i Warszawskiej w Bieruniu

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bieruń

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, z wyłączeniem mieszkania chronionego

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej na usługi, pomoc rzeczową, posiłki, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu

XII/...../2019 (2019-10-28)

w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Drukuj Liczba odwiedzin: 205

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl