Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

XII/8/2018 (2018-09-27)

sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2018 rok

XII/7/2018 (2018-09-27)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2018-2025

XII/6/2018 (2018-09-27)

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miasta Bierunia

XII/5/2018 (2018-09-27)

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Turyńskiej w Bieruniu

XII/4/2018 (2018-09-27)

w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia

XII/3/2018 (2018-09-27)

w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia

XII/2/2018 (2018-09-27)

w sprawie przyjęcia „Gminnego programu ograniczenia niskiej emisji"

XII/1/2018 (2018-09-27)

w sprawie ustanowienia oraz określenia warunków, zasad, trybu przyznawania stypendiów dla studentów za wysokie osiągnięcia w nauce
Drukuj Liczba odwiedzin: 2996

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl