Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tychy

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XII/2/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez DANONE Sp. z o.o.

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie dostosowania opisu granic obwodów głosowania w gminie Bieruń do stanu faktycznego

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych w 2017 roku

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie ogłoszenia roku 2017 „Rokiem Niemieckim w Bieruniu”

I/...../2017 (2017-01-20)

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół na rok 2017
Drukuj Liczba odwiedzin: 2488

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl