Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie zmian budżetu miasta Bierunia na 2017 rok

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2017-2025

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na 2018 rok „Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Orła Białego w Bieruniu

XI/...../2017 (2017-10-20)

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Bieruniu w ośmioletnią Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Bieruniu
Drukuj Liczba odwiedzin: 2094

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl