Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2013

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/2/2013 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2014 rok

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie poparcia działań Rady Pracowników oraz Związków Zawodowych działających na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Rehabilitacyjno-Reumatologicznego w Goczałkowicach-Zdroju, zmierzających do zachowania miejsc pracy oraz utrzymania przez Gminę Goczałkowice-Zdrój statusu uzdrowiska

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie poparcia działań mających na celu zahamowanie wypływu środków finansowych wypracowanych w regionie do budżetu centralnego oraz zwiększenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Soleckiej, ul. Sadowej, linii kolejowej i ul. Wawelskiej

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Bogusławskiego i Dolomitowej

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie dzierżawy gruntów gminnych

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

XII/...../2014 (2014-10-27)

w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 5464

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl