Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2011

WYKAZ UCHWAŁ z 2011 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulic: Oświęcimskiej, Homera i Mlecznej w Bieruniu

VI/2/2011

(28 kwietnia 2011r)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 145, poz. 2695

 

 

2.

Mpzp terenu położonego w rejonie ulic: Warszawskiej,  Piaskowcowej i Bazaltowej w Bieruniu

VI/3/2011

(28 kwietnia 2011r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 145, poz. 2696

 VI32011

 

3.

Mpzp terenu w rejonie ulic: Łysinowej, Polnej i Świerczynieckiej oraz zbiornika Łysina

VI/4/2011

(28 kwietnia 2011r)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 145, poz. 2697

Załącznik Graficzny

 

4.

Zmiana BCA

IX/6/2011

(25 sierpnia 2011r.)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2011r. Nr 246, poz. 4097

 IX62011

 

Redakcja strony: 2011Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 5065

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl