Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

1997

WYKAZ UCHWAŁ z 1997 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego (data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Bierunia

II/3/97
(11 marca 1997r.)

Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 18, poz.124, 5.06.1997r.

 II31997

Wojewódzka Rada Narodowa

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bieruńskiego Centrum Administracji i Komercji w Ścierniach

VI/3/97
(2 września 1997r.)

Dz. Urz. Woj. Katowickiego Nr 31, poz.227, 30.11.1997r.

 VI31997

Zmiana 2001r.

Zmiana 2011r.

Redakcja strony: 1997Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3292

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl