Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2014

Miesiąc

Nr sesji,data, godzina,miejsce

Podstawowe tematy posiedzenia

Osoby, Komórki organizacyjne UM, Instytucje, odpowiedzialne za przygotowanie tematu

1.

Sesja nr I/2014

30.01.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Podsumowanie spotkań z mieszkańcami w 2013 r.
2.      Włączenie mieszkańców w proces podejmowania decyzji przez władze miasta.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej.

2.

Sesja nr II/2014

27.02.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Strategia Rozwoju Sportu w Mieście.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Dyrektor BOSiR,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

3.

Sesja nr III/2014

27.03.2014 r., godz. 15.00

Sala szkoleń UM

1.      Polityka prorodzinna miasta w zakresie działalności MOPS.
2.      Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych.
3.      Rozpatrzenie sprawozdań:

a)   z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (alkoholizm, narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
b)  
z prac Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
c)   
z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bieruniu.

4.      Ocena Zasobów Pomocy Społecznej.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Dyrektor MOPS,

Przewodniczący Rady Miejskiej,

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej.

4.

Sesja nr IV/2014

24.04.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Gospodarka zasobami wodnymi – wyjście gminy z RPWiK.
2.      Rozliczenie inwestycji i remontów w 2013 roku.

Burmistrz Miasta, GK, IMiR,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

5.

Sesja nr V/2014

29.05.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Plany zagospodarowania przestrzennego.

Burmistrz Miasta, GPN, Przewodniczący Rady Miejskiej.

6.

Sesja nr VI/2014
26.06.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu
za 2013 r.

2.      Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

7.

Sesja nr VII/2014

31.07.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Ścieżki rowerowe i koncepcje rozwoju.
2.      Estetyka Miasta – zasady i standardy.
3.      Rekreacja w mieście.

Burmistrz Miasta, GK, IMiR, GPN, BOSiR, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Stałych Rady.

8.

Sierpień

Przerwa wakacyjna

 

9.

Sesja nr VIII/2014
5.09.2014 r., godz. 15.00
!!!piątek!!!

KT „Jutrzenka”

1.      Dni Bierunia i Dożynki 2014.

Burmistrz Miasta, BOK, OŚRL, PM,

Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Stałych.

Sesja nr IX/2014

25.09.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Sprawozdanie z przebiegu wykonania Budżetu Miasta
za I półrocze 2014 r.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta, Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji,
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

10.

Sesja nr X/2014

30.10.2014 r. godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.     Ocena funkcjonowania systemu gospodarki odpadami.

Burmistrz Miasta, GK,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej.

11.

Sesja nr XI/2014

20.11.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Podsumowanie VI kadencji rady 2010 – 2014.
2.      Podatki i opłaty lokalne 2015.

Burmistrz Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Komisji Stałych Rady.

12.

Sesja nr XII/2014

18.12.2014 r., godz. 15.00
Sala szkoleń UM

1.      Budżet Miasta na 2015 r.
2.      Plan pracy Rady Miejskiej na 2015 r.
3.      Plan pracy Komisji Stałych na 2015 r.

Burmistrz Miasta, Skarbnik Miasta,
Przewodniczący Rady Miejskiej,
Przewodniczący Komisji.

Redakcja strony: Plan pracy Rady Miejskiej w Bieruniu 2014Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2324

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl