Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

ZARZĄDZENIE  NR B-0151/81/09

BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 14.05.2009 r.

 

w sprawie: powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Bieruniu do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 7 czerwca 2009 r.

 

      Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z 2004 r. z późn. zm.) w związku z art. 48 ust 1 - 8 i 11, art. 49 i art. 50 Ordynacji wyborczej do Sejmu i   Senatu (tekst jednolity Dz. U. Nr 190, poz. 1360 z 2007 r. z późn. zm.)

 

postanawiam:

 

1. Powołać Obwodowe Komisje Wyborcze w Bieruniu w następujących składach:

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1

    - z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich przy ul. Licealnej 17

      1. Karkoszka Anna

      2. Wojnar Sabina

      3. Nowak Kazimierz

      4. Adamczyk-Mamińska Agata

      5. Matoszko Maciej

      6. Noras Krystyna

      7. Orocz Danuta

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2

   - z siedzibą w Liceum Ogólnokształącym im. Powstańców Śląskich przy ul. Licealnej 17

     1. Karkoszka Agnieszka

     2. Parysz-Urbaś Agata

     3. Przybycień Renata

     4. Dutka Marian

     5. Jamróz Elżbieta

     6. Bednorz Barbara

     7. Fijoł Marta

 

   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3

   - z siedzibą w Szkole Podstawowej w Ścierniach przy ul. Kamiennej 17 w Bieruniu:

     1. Nyga Tomasz

     2. Rozmus Iwona

     3. Kloska Renata

     4. Hrynyszyn Jadwiga

     5. Bociek Anna

     6. Graca Kornelia

     7. Kozieł Tomasz

 

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4

    - z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Krakowskiej 28 w Bieruniu:

      1. Rduch Paulina

      2. Krzysztof Bogusława

      3. Kisielewska Barbara

      4. Kątny Bernadeta

      5. Graca Urszula

      6. Stocka Elżbieta

      7. Zioła Monika

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5

    - z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Krakowskiej 28 w Bieruniu

      1. Komasa Ewelina

      2. Kowal Renata

      3. Mańka Ilona

      4. Okroj Violetta

      5. Watoła Maria

      6. Baron Gabriela

      7. Dorynek Anna

 

     Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6

     - z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół przy ul. Granitowej 132 w Bieruniu:

       1. Szukała Rafał

       2. Majcher Justyna

       3. Cimała Marek

       4. Chrobok Aleksandra

       5. Bednarczyk Anna

       6. Garbacz Marcin

       7. Kotowicz Wanda

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 7

    - z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół przy ul. Granitowej 132 w Bieruniu:

      1. Grabowska Joanna

      2. Krzysztof Bartłomiej

      3. Cimała Beata

      4. Komoń Barbara

      5. Długajczyk Wioletta

      6. Ścierska Sylwia

      7. Lysko Wojciech

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8

    - z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Węglowej 11 w Bieruniu

      1. Hycz Mateusz

      2. Kowalczyk Łukasz

      3. Cimała Magdalena

      4. Karakuszka Krystyna

      5. Sklorz Magdalena

      6. Kłak Teresa

      7. Kawa Kamil

 

    Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9

    - z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Węglowej 11 w Bieruniu:

      1. Gniza Paweł

      2. Ciesielski Przemysław

      3. Wardzińska Alicja

      4. Jagoda Agnieszka

      5. Kawa Bernadeta

      6. Wojciech Marzena

      7. Kucz Alicja

 

   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10

   - z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej 294 w Bieruniu

     1. Pamuła Michael

     2. Trecka Arlena

     3. Czarnynoga Katarzyna

     4. Goj Jadwiga

     5. Wróbel Anna

     6. Kawa Łukasz

     7. Wagstyl-Majewska Danuta

 

   Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11

   - z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej w Bieruniu:

     1. Pamuła Marek

     2. Krzysztof Władysław

     3. Jurecka Agnieszka

     4. Łakota Edyta

     5. Podbioł Magdalena

     6. Richter Beata

     7. Cichoń Lucyna

 

2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.

 

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 3386

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl