Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

UCHWAŁA Nr 1 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIERUNIU

UCHWAŁA Nr 1
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIERUNIU
z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego i zastępcy Miejskiej Komisji Wyborczej w Bieruniu powołanej  Postanowieniem Komisarza Wyborczego  w Katowicach Nr DKT-7202-3/11 z dnia 2 marca 2011 roku, do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Bieruniu w okręgu wyborczym Nr 3 zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011 r.

Na podstawie art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Bieruniu uchwala, co następuje:

§ 1

Przewodniczący Komisji

Zastępca Przewodniczącego Komisji

Członkowie Komisji

Agnieszka Adamczyk

Sylwia Orocz

Katarzyna Adamczyk

Piotr Gałka

Urszula Graca

Jadwiga Hrynyszyn

Michał Wróbel

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
   
          Agnieszka Adamczyk

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7548

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl