Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

UCHWAŁA Nr 2 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIERUNIU

UCHWAŁA Nr 2
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIERUNIU
z dnia 10 marca 2011 roku

w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach uzupełniających do Rady  Miejskiej w Bieruniu zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011 roku.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt  4   lit.a  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r. w sprawie  określenia  warunków i sposobu  wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m.st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Pana Tomasza Hodrych - informatyka w Urzędzie Miejskim w Bieruniu na koordynatora gminnego do spraw obsługi  systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w okręgu wyborczym Nr 3 na obszarze miasta Bieruń, w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 17 kwietnia 2011 roku.

2. Zadania koordynatora gminnego określa załącznik Nr 8 do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 września 2010 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej

Agnieszka Adamczyk

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 7543

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl