Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych

Zarządzenie Nr B.0050.221.2011
Burmistrza Miasta Bierunia
z dnia 19 września 2011 r.
w sprawie:powołania członków Obwodowych Komisji Wyborczych w Bieruniu do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Na podstawie art. 182 § 1 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.)
1. Powołać Obwodowe Komisje Wyborcze w Bieruniu w następujących składach:
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1, z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich
przy ul. Licealnej 17:
1)    Rudzka Joanna
2)    Nowak Kazimierz
3)    Noras Krystyna
4)    Figiel Edyta
5)    Hrynyszyn Jadwiga
6)    Kisielewska Barbara
7)    Dorynek Anna
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2, z siedzibą w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Śląskich przy
ul. Licealnej 17:
1)    Grabowska-Anioł Iwona
2)    Wilk Damian
3)    Kaczorek Karolina
4)    Karkoszka Agnieszka
5)    Gepfert Renata
6)    Przybycień Renata
7)    Watoła Maria
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3, z siedzibą w Szkole Podstawowej przy ul. Kamiennej 17:
1)    Łosoń Dorota
2)    Kuczowicz Henryk
3)    Penczek Agnieszka
4)    Kuznowicz Grzegorz
5)    Manecka Dorota
6)    Seweryn Agnieszka
7)    Garbacz Kornelia
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Krakowskiej 28:
1)    Babiuch Anna
2)    Kowalczyk Teresa
3)    Kątny Bernadeta
4)    Karkoszka Anna
5)    Cimała Beata
6)    Żołneczko Agata
7)    Graca Urszula
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 1 przy ul. Krakowskiej 28:
1)    Babiuch Andrzej
2)    Duraj Ewa
3)    Pałka Marta
4)    Garbacz Marcin
5)    Cimała Marek
6)    Odelga Jan
7)    Kłosowska Barbara
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6, z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół przy ul. Granitowej 130:
1)    Hornig Katarzyna
2)    Bernaś Stanisława
3)    Stypułkowska Agnieszka
4)    Gawlik Barbara
5)    Wróbel Michał
6)    Ślusarczyk Izabela
7)    Ryszka Sabina
- Obwodowa Komisja Wyborczna Nr 7, z siedzibą w Powiatowym Zespole Szkół przy ul. Granitowej 130:
1)    Hornig Patrycja
2)    Cichoń Lucyna
3)    Kotowicz Wanda
4)    Wróbel Andrzej
5)    Młot Mirosława
6)    Graczyk Anna
7)    Ćwiękała Piotr
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Węglowej 11:
1)    Matyjasik Ewelina
2)    Karakuszka Krystyna
3)    Mokry Jarosław
4)    Czarnynoga Katarzyna
5)    Głuchowska Bożena
6)    Gałka-Klęczar Jolanta
7)    Świerc Aleksander
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 9, z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 3 przy ul. Węglowej 11:
1)    Głuchowski Andrzej
2)    Zimnoch Ewa
3)    Karakuszka Małgorzata
4)    Hudzikowska Ewa
5)    Sajdok Katarzyna
6)    Gałka Piotr
7)    Wróbel Anna
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10, z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej 294:
1)    Baron Anna
2)    Płócieniczak Agnieszka
3)    Jagoda Magdalena
4)    Kucz Sylwia
5)    Iwański Tomasz
6)    Wagstyl-Majewska Danuta
7)    Ryszka Krzysztof
- Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 11, z siedzibą w Gimnazjum Nr 1 przy ul. Warszawskiej 294:
1)    Baron Barbara
2)    Matras Marcin
3)    Kozieł Tomasz
4)    Kantor Joanna
5)    Zając Aleksandra
6)    Stęchły Urszula
7)    Demska-Furgał Agnieszka
2. Wykonanie Zarządzenia powierzyć Sekretarzowi Miasta oraz Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Redakcja komunikatuRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 6573

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl