Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy - SC IX

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnień

II. Wydział realizujący:

Urząd Stanu Cywilnego

III. Osoba prowadząca sprawę:

Sylwia Orocz

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wypełniony formularz wniosku wraz z uzasadnieniem.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.

V. Termin realizacji:

Niezwłocznie po złożeniu pisemnego wniosku z uzasadnieniem.

VI. Tryb odwoławczy

Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma o przyczynach odmowy kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności.

VII. Opłaty

39 zł. za wydanie zezwolenia.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy:
ING SA 46 1050 1399 1000 0090 3049 8563

VIII. Miejsce składania wniosku:

Urząd Stanu Cywilnego pokój nr 6, parter, segment A

IX. Uwagi:

Kierownik urzędu stanu cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca jeżeli przemawiają za tym ważne względy.

X. Załączniki

Brak

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: USC VII [ 1 ]
zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca-1.pdf zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem 1 miesiąca-1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
18-12-31 15:29
Szpek Mateusz
12.58KB

Redakcja strony: Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca od dnia złożenia pisemnych zapewnieńRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl