Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne)

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku rolnego, od nieruchomości, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób prawnych

II. Wydział realizujący:

Referat Podatków

III. Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Jeleń

IV. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek w sprawie odroczenia terminu zapłaty podatku lub odroczenia zapłaty zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
2. Wniosek w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej),
3. Wniosek w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (wzór do pobrania poniżej).

V. Termin odpowiedzi:

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku w formie decyzji

VI. Tryb odwoławczy

Odwołanie przysługuje do SKO w Katowicach

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Kancelaria ogólna Urzędu Miejskiego w Bieruniu

IX. Uwagi:

Brak

X. Załączniki

1. Zaświadczenia lub oświadczenia oraz informacje o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – (tj Dz. U. z 2018 r., poz. 362),
2. Sprawozdania finansowe za okres trzech ostatnich lat obrotowych sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości,
3. Zestawienie obrotów sald z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,
4. Kopie deklaracji podatkowych CIT lub PiT opatrzone datownikiem wpływu urzędu skarbowego,
5. Kopie ewentualnych decyzji o spłacie zobowiązań publiczno – prawnych,
6. Kopie ewentualnych umów o spłacie zaciągniętych kredytów bankowych,
7. W przypadku toczących się postępowań układowych, kopia postanowienia o otwarciu postępowania układowego oraz kopia zgłoszonych wierzytelności,
8. Kopia ewentualnych programów naprawczych,
9. Inne dokumenty składane na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzonego postępowania.

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: FNP XII [ 3 ]
WNIOSEK  O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ODROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI PODATKU LUB ODROCZENIE ZAPŁATY ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 569
19-01-02 10:50
326.4KB
WNIOSEK  O ROZŁOŻENIE NA RATY  ZAPŁATY PODATKU LUB  ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ WNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY ZAPŁATY PODATKU LUB ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 547
19-01-02 10:50
327.43KB
WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH WNIOSEK O UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 725
19-01-02 10:49
325.59KB

Redakcja strony: Ulgi, umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od środków transportowych (osoby prawne)Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl