Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu

II. Wydział realizujący:

Biuro Drogowe

III. Osoba prowadząca sprawę:

Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

IV. Wymagane dokumenty:

- Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handlu.
- Pełnomocnictwo, jeżeli z wnioskiem występuje osoba reprezentująca interes strony postępowania wraz z oryginałem potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń).

V. Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

VII. Opłaty

Brak

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14 lub przesłać drogą elektroniczną na adres:

IX. Uwagi:

Podstawa: Zarządzenie Burmistrza Miasta Bierunia w sprawie udostępniania gruntów w obszarze pasa drogowego dróg gminnych w celu umieszczania obiektów, z których będzie prowadzony handel obwoźny i gastronomia obwoźna na terenie miasta Bierunia.

X. Załączniki

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GKD V [ 1 ]
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA HANDLU
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA HANDLU
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
18-05-25 14:04
Rogalska Karolina
347.4KB

Redakcja strony: Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia handluRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl