Klawisze Dostępności

 • Wersja kontrastowa: Alt + 1
 • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
 • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
 • Menu Podmiotowe: Alt + 4
 • Mapa Witryny: Alt + 5
 • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowego

KARTA INFORMACYJNA

I. Nazwa sprawy

WYDANIE WARUKÓW ZARZĄDCY DROGI W CELU UMIESZCZENIA URZĄDZENIA, OBIEKTU BUDOWLANEGO NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO

II. Wydział realizujący:

Biuro Drogowe

III. Osoba prowadząca sprawę:

Karolina Rogalska, Alicja Polkowska

IV. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1 000 lub 1:500 z proponowana lokalizacja urządzenia,
 • ogólny plan orientacyjny w skali 1:10 000 lub 1:25 0000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 • wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek pasa drogowego przez które przebiegać będzie urządzenie,
 • projekt techniczny uwzględniający szczegóły przejścia urządzenia pod drogą gminną
  (jeśli występuje)*
 • pełnomocnictwo lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku wystąpienia pełnomocnika w imieniu wnioskodawcy) oraz oryginał  potwierdzenia wniesienia  opłaty skarbowej za założenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa w kwocie 17,00 zł (dokonanej na konto lub w kasie Urzędu Miasta Bieruń)*.

V. Termin realizacji:

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).

VI. Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bierunia.

VIII. Miejsce składania wniosku:

Wniosek należy złożyć w punkcie obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim w Bieruniu ul. Rynek 14

  Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
Kategoria: GKD II [ 1 ]
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZARZĄDCY DROGI NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZARZĄDCY DROGI NA UMIESZCZENIE W PASIE DROGOWYM URZĄDZEŃ NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 174
18-05-25 14:13
Rogalska Karolina
346.09KB

Redakcja strony: Wydanie warunków zarządcy drogi w celu umieszczenia urządzenia, obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami ruchu drogowegoRejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 0

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl