Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/22/2016 (2016-04-06)

w sprawie zmian w uchwale Nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

III/21/2016 (2016-04-06)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016-2025

III/20/2016 (2016-04-06)

w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/14/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Bierunia

III/19/2016 (2016-04-06)

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie Gminy Bieruń

III/18/2016 (2016-04-06)

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez Miasto Bieruń do Związku Metropolitalnego

III/17/2016 (2016-04-06)

w sprawie poparcia działań mających na celu utworzenie niezależnego Śląskiego Instytutu Onkologii

III/16/2016 (2016-04-06)

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia

III/15/2016 (2016-04-06)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic: Majowej, Jagiełły i Bijasowickiej

III/14/2016 (2016-04-06)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny – Etap II

III/13/2016 (2016-04-06)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicą Borowinową, ulicą Turystyczną i drogą dojazdową prowadzącą przez Górę Chełmeczki
Drukuj Liczba odwiedzin: 7113

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl