Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

IX/7/2013 (2013-09-04)

w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność gminy Bieruń

IX/6/2013 (2013-09-04)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

IX/5/2013 (2013-09-04)

w sprawie przyjęcia „Programu ograniczenia emisji na terenie Miasta Bierunia – etap V – program pilotażowy KAWKA”

IX/4/2013 (2013-09-04)

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty

IX/3/2013 (2013-09-04)

w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Bieruń

IX/2/2013 (2013-09-04)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Bieruń dla gminy Lelów poszkodowanej w wyniku powodzi

IX/1/2013 (2013-09-04)

w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do realizacji projektu konkursowego pt. "Lecimy z pomocą - bieruńskie przedszkola otwarte na specjalne potrzeby dzieci i ich rodziców"

VIII/2/2013 (2013-08-20)

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

VIII/1/2013 (2013-08-20)

w sprawie zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok
Drukuj Liczba odwiedzin: 5956

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl