Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2019

WYKAZ UCHWAŁ z 2019 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Uwagi

1.

Mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Kolejową, linią kolejową i ul. Szlaku Solnego

VIII/9/2019
27 czerwca
2019 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 05.07.2019 r, poz. 4991

 

Redakcja strony: 2019Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 1637

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl