Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2018

WYKAZ UCHWAŁ z 2018 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Uwagi

1.

Mpzp terenu położonego pomiędzy ul. Turyńską, ul. Lędzińską i granicami miasta

XVII/3/2018
20 grudnia
2018 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dn. 28.01.2019 r, poz. 706

Rozstrzygnięcie nadzorcze - częsciowe uchylenie w zakresie "A12.P-U"

Redakcja strony: 2018Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2830

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl