Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

2017

WYKAZ UCHWAŁ z 2017 roku
w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Bieruń

 

Lp.

Obszar planu

Nr uchwały (data podjęcia)

Dz. Urz. Woj. Śląskiego

(data publikacji)

Rysunek planu

Uwagi

1.

Mpzp terenów położonych pomiędzy ul. Warszawską, ul. Wawelską, terenami łąk nad potokiem Bijasowickim, z włączeniem rejonu ul. Starowiślanej i ul. Patriotów w Bieruniu

XI/4/2017
26 października
2017 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 5783

   

2.

Mpzp terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy-Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską

XII/12/2017
30 listopada 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 6719

   Rozstrzygnicie nadzorcze - stwierdzenie nieważności uchwały w całości

3.

Mpzp terenów położonych w rejonie ul. Rędzinnej

XII/13/2017
30 listopada 2017 r.

Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2017 r., poz. 6720

   

Redakcja strony: 2017Rejestr zmian

Drukuj Liczba odwiedzin: 2703

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl