Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/14/2015 (2015-04-08)

w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli w Bieruniu na rok szkolny 2015/2016.

III/13/2015 (2015-04-08)

w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XV/5/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia składów osobowych komisji stałych Rady Miejskiej w Bieruniu.

III/12/2015 (2015-04-08)

w sprawie poparcia działań miasta Oświęcim na rzecz budowy drogi ekspresowej S1.

III/11/2015 (2015-04-08)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2023.

III/10/2015 (2015-04-08)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok.

III/9/2015 (2015-04-08)

w sprawie przystąpienia Gminy Bieruń do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Ziemia Pszczyńska".

III/8/2015 (2015-04-08)

w sprawie zmian do uchwały Nr II/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

III/7/2015 (2015-04-08)

w sprawie „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Bierunia na lata 2014 - 2017 z perspektywą na lata 2018-2021”.

III/6/2015 (2015-04-08)

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2015 roku”.

III/5/2015 (2015-04-08)

w sprawie zmiany nazwy odcinka drogi i nadania nazw odcinkom dróg na terenie gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5910

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl