Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

IV/12/2014 (2014-04-09)

w sprawie: skargi dotyczącej działalności radnego Rady Miejskiej w Bieruniu

IV/11/2014 (2014-04-09)

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Bierunia do wystawienia weksli in blanco wraz z deklaracją wekslową dla zabezpieczenia dotacji uzyskanej z NFOŚiGW w Warszawie dla Programu „KAWKA”

IV/10/2014 (2014-04-09)

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie gminy Bieruń stanowiących pomoc de minimis

IV/9/2014 (2014-04-09)

w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta do poboru opłaty skarbowej oraz ustalenia terminu płatności dla inkasenta

IV/8/2014 (2014-04-09)

w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Bieruń

IV/7/2014 (2014-04-09)

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, na rzecz powiatu bieruńsko-lędzińskiego

IV/6/2014 (2014-04-09)

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych położonych w rejonie ul. Chemików

IV/5/2014 (2014-04-09)

w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Bierunia w 2014 roku”

IV/4/2014 (2014-04-09)

w sprawie przyznawania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe

IV/3/2014 (2014-04-09)

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2014-2023
Drukuj Liczba odwiedzin: 6290

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl