Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XIII/10/2015 (2016-01-05)

w sprawie uchylenia Uchwały nr XII/24/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 r.

XIII/9/2015 (2016-01-05)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

XIII/8/2015 (2016-01-05)

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Miasta Chorzowa na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym i Ich Rodzinom w Chorzowie

XIII/7/2015 (2016-01-05)

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania przez niepubliczne przedszkola i inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego prowadzone na terenie Gminy Bieruń przez inne niż Gmina Bieruń osoby prawne i fizyczne

XIII/6/2015 (2016-01-05)

w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2016-2017 "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych"

XIII/5/2015 (2016-01-05)

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

XIII/4/2015 (2016-01-05)

w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok

XIII/3/2015 (2016-01-05)

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bierunia na lata 2016 – 2025

XIII/2/2015 (2016-01-05)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

XIII/1/2015 (2016-01-05)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2025
Drukuj Liczba odwiedzin: 5364

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl