Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Czerwiec

VI/16/2015 (2015-07-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2015-2023

VI/15/2015 (2015-07-02)

w sprawie zmian w uchwale nr I/2/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2015 rok

VI/14/2015 (2015-07-02)

w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Miasta Bierunia" Panu dr Reinhardtowi Bentlerowi

VI/13/2015 (2015-07-02)

w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu dr hab. Krzysztofowi Fickowi

VI/12/2015 (2015-07-02)

w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Bierunia na temat Budżetu Miasta Bierunia na 2016 rok

VI/11/2015 (2015-07-02)

w sprawie zmiany uchwały nr XIII/11/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

VI/10/2015 (2015-07-02)

w sprawie zmian w Uchwale Nr XVI/7/2014 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

VI/9/2015 (2015-07-02)

w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Miasta Bierunia

VI/8/2015 (2015-07-02)

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VI/7/2015 (2015-07-02)

w sprawie powierzenia Bieruńskiemu Przedsiębiorstwu Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. zadania prowadzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Drukuj Liczba odwiedzin: 6445

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl