Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Wrzesień

VIII/8/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

VIII/7/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu udzielania stypendium dla studentów mieszkańców Bierunia.

VIII/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011.

VIII/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011.

VIII/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń położonego w Bieruniu przy ul. Wawelskiej 26 na okres 3 lat.

VIII/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: przejęcia nieruchomości położonych w Bieruniu przy ul. Hodowlanej.

VIII/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.

VIII/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność Gminy Bieruń, na rzecz użytkowników wieczystych.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4362

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl