Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

II/9/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmiany uchwały nr XII/2/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Bierunia

II/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej województwu śląskiemu na realizację publicznej komunikacji zbiorowej

II/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi bieruńsko - lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami gminy Bieruń

II/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych, będących własnością gminy Bieruń.

II/5/2012 (2013-04-09)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń.

II/4/2012 (2013-04-09)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2012 r. do 11.03.2013 r.

II/3/2012 (2013-04-09)

W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół, prowadzonych przez gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 201

II/2/2012 (2013-04-09)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021

II/1/2012 (2013-04-09)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

I/1/2012 (2013-04-09)

W sprawie: wyrażenia zgody na wykonanie prawa pierwokupu.
Drukuj Liczba odwiedzin: 7870

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl