Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Styczeń

I/7/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

I/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Śląskiemu na utrzymanie zwierzęcia w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie.

I/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania w zakresie wspierania osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Gminy Bieruń.

I/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie zabezpieczenia gwarancji bankowej i ustanowienie hipoteki na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń.

I/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń, położonego w Bieruniu przy ul. Krakowskiej 28 na okres 3 lat.

I/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A., na okres od 12.03.2009r. do 11.03.2010r.

I/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Bieruń oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2009.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4620

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl