Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Sierpień

XII/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

XII/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

XII/6/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wprowadzenia na terenie Miasta Bierunia programu „Rodzina Trzy Plus”

XII/5/2012 (2013-04-10)

W sprawie: nadania nazw odcinkom dróg na terenie gminy Bieruń.

XII/4/2012 (2013-04-10)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Bogusławskiego, ul. Warszawską, ul. Granitową, ogrodzeniem KWK Piast, ul. Solecką i granicami miasta

XII/3/2012 (2013-04-10)

W sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej.

XII/2/2012 (2013-04-10)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Turyńskiej w Bieruniu

XII/1/2012 (2013-04-10)

W sprawie: określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych przy sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy Bieruń.

XI/2/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

XI/1/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5745

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl