Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

XV/16/2012 (2013-04-10)

W sprawie: negatywnego stanowiska Rady Miejskiej dotyczącego przedstawionej do zaopiniowania przez Kompanię Węglową S.A. KWK "Ziemowit" w Lędzinach "Koncepcji wykonania kompleksowej regulacji stosunków wodnych w zlewni Potoku Stawowego wraz z możliwością utworzenia polderu zalewowego i odpowiedniego utworzenia rzeźby terenu przy wykorzystaniu mas skalnych dostarczonych przez KWK "Piast" w Bieruniu i KWK "Ziemowit" w Lędzinach"

XV/15/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym

XV/14/2012 (2013-04-10)

W sprawie: udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Nowym.

XV/13/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2012-2021.

XV/12/2012 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2012 r.

XV/11/2012 (2013-04-10)

W sprawie: podziału gminy Bieruń na okręgi wyborcze

XV/10/2012 (2013-04-10)

W sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bieruń, warunków i zasad korzystania z tych obiektów oraz ustalenia stawek opłat za korzystanie z nich.

XV/9/2012 (2013-04-10)

W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Bieruń.

XV/8/2012 (2013-04-10)

W sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Bieruń.

XV/7/2012 (2013-04-10)

W sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Drukuj Liczba odwiedzin: 10818

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl