Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

X/10/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na zadanie pn. „Wzrost ochrony środowiska poprzez regulację gospodarki wodno – ściekowej w Bieruniu – budowa kanalizacji Bierunia Starego – etap IV”.

X/9/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu.

X/8/2008 (2013-04-16)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Bieruń dla Gminy Koszęcin poszkodowanej w wyniku kataklizmu pogodowego w dniu 15 sierpnia 2008r.

X/7/2008 (2013-04-16)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko- Lędzińskiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy ul. Krakowskiej”

X/6/2008 (2013-04-16)

W sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Bierunia do zaciągnięcia zobowiązania na 2009 rok.

X/5/2008 (2013-04-16)

W sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych mających siedziby na terenie Bierunia, uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych, organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w Tychach lub Burmistrza.

X/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie : wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Bieruń, na lata 2007 – 2011.

X/3/2008 (2013-04-16)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Bieruń, położonego w Bieruniu przy ul. Wylotowej 1 na okres 3 lat.

X/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń.

X/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Bieruniu stanowiącej własność Gminy Bieruń.
Drukuj Liczba odwiedzin: 5570

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl