Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Październik

IX/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu.

IX/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ul. Chemików, ul. Turyńską i linią kolejową relacji Tychy – Lędziny

IX/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zatwierdzenia zakresu niezbędnych inwestycji przedstawionych przez Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna, na obszarze gminy Bieruń.

IX/1/2006 (2013-04-18)

W sprawie: ustalenia na rok 2007 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz wysokość i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3365

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl