Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wystąpienia z Porozumienia komunalnego w zakresie wody i ścieków.

III/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: oddania w użyczenie zbiornika wodnego „Łysina”

III/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych

III/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie miasta Bierunia.

III/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz i warunki przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród.

III/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr V/1/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 28.05.2007 r. w sprawie realizacji wniosków wynikających ze „Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Bieruń”.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3965

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl