Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/9/2007 (2015-12-28)

W sprawie: powiadomienia Sekretarza Miasta Bierunia Pana Jerzego Stoka o obowiązku przedłożenia "Oświadczenia Lustracyjnego"

III/8/2007 (2013-04-17)

W sprawie: powiadomienia Skarbnika Miasta Bierunia Panią Danutę Żerdkę o obowiązku przedłożenia „oświadczenia lustracyjnego”

III/7/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zmian budżetu.

III/6/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale Nr I/11/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26.01.2006r. w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Miasto za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

III/5/2007 (2013-04-17)

W sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu, stanowiących składniki wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w Bieruńskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

III/4/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienia pomnika patrona Bierunia Św. Walentego na gruncie będącym własnością gminy.

III/3/2007 (2013-04-17)

W sprawie: nieodpłatnego przekazania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Katowice, sygnalizacji świetlnych, zabudowanych w ciągu drogi krajowej nr 44 na terenie gminy Bieruń.

III/2/2007 (2013-04-17)

W sprawie: oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Bieruń, w drodze przetargu nieograniczonego.

III/1/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 4711

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl