Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Marzec

III/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu.

III/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

III/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o dokonanie zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.

III/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przyjęcia wyników konsultacji przeprowadzonych z mieszkańcami Bierunia, dotyczących zmiany granic pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.

III/4/2006 (2013-04-18)

W sprawie: "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bieruń"

III/3/2006 (2013-04-18)

W sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń.

III/2/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nabycia na rzecz Gminy Bieruń prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej drogę dojazdową, od Kompanii Węglowej S.A.

III/1/2006 (2013-04-18)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Bijasowickiej i ul. Lipcowej w Bieruniu.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4865

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl