Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Maj

VI/8/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie aktualizacji koncepcji budowy obwodnic Bierunia w latach 2005-2006.

VI/7/2005 (2013-04-19)

W sprawie: dofinansowania przedsięwzięcia pn.: "Budowa hali sportowej 44mx24m przy Gimnazjum nr 1" w Bieruniu

VI/6/2005 (2013-04-19)

W sprawie: upoważnienia dyrektora jednostki organizacyjnej gminy - Ośrodka Edukacji do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

VI/5/2005 (2013-04-19)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Edukacji w Bieruniu.

VI/4/2005 (2013-04-19)

W sprawie: uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych, na terenie Gminy Bieruń, na lata 2005 – 2008.

VI/3/2005 (2013-04-19)

W sprawie: zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bieruń, położonej w Bieruniu przy ul. Mieszka I.

VI/2/2005 (2013-04-19)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Łysinowej i Polnej w Bieruniu.

VI/1/2005 (2013-04-19)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4885

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl