Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/17/2016 (2016-03-02)

w sprawie zmian w uchwale nr XIII/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok.

II/16/2016 (2016-03-02)

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2016-2025.

II/15/2016 (2016-03-02)

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/3/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2016 r.

II/14/2016 (2016-03-02)

w sprawie zmiany uchwały Nr XII/1/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2016 r., zwolnień z tego podatku oraz zarządzenia poboru podatku w drodze inkasa w 2016 r.

II/13/2016 (2016-03-02)

w sprawie poboru opłaty od posiadania psów w drodze inkasa

II/12/2016 (2016-03-02)

w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/8/2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29 listopada 2012 r.

II/11/2016 (2016-03-02)

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

II/10/2016 (2016-03-02)

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Bieruń i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

II/9/2016 (2016-03-02)

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe

II/8/2016 (2016-03-02)

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bieruń
Drukuj Liczba odwiedzin: 7904

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl