Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/6/2013 (2013-04-04)

W sprawie zmiany uchwały nr XIII/17/2011 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Stałych Rady Miejskiej w Bieruniu

II/5/2013 (2013-04-04)

W sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Miasta Bierunia na lata 2013-2028

II/4/2013 (2013-04-04)

W sprawie: zmian w uchwale nr XVII.2.2012 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2013 rok

II/3/2013 (2013-04-04)

W sprawie podziału gminy Bieruń na stałe obwody głosowania

II/2/2013 (2013-04-04)

W sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń, na okres od dnia 03.04.2013 r. do dnia 02.04.2014 r.

II/1/2013 (2013-04-04)

W sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., na okres od dnia 03.04.2013 r. do dnia 02.04.2014 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4753

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl