Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

III/5/2011 (2013-04-10)

W sprawie: zmian w budżecie gminy Bieruń na 2011 r.

III/4/2011 (2013-04-10)

W sprawie udzielenia dotacji do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bieruniu Starym.

III/3/2011 (2013-04-10)

W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Jagiełły, ul. Wiślanej i rzeki Wisły.

III/2/2011 (2013-04-10)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków dla gminy Bieruń na okres od 03.04.2011 r. do 02.04.2012 r.

III/1/2011 (2013-04-10)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla mieszkańców Gminy Bieruń, ustalonej przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., na okres od 03.04.2011 r. do 02.04.2012 r.

II/3/2011 (2013-04-10)

W sprawie przystąpienia Gminy Bieruń jako partnera do projektu pod nazwą "Podnieś swoje kompetencje"

II/2/2011 (2013-04-10)

W sprawie: aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji.

II/1/2011 (2013-04-10)

W sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr XII/1/2010 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 14.12.2010 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4520

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl