Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/11/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

II/10/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o ponowne rozpatrzenie wniosku gminy Bieruń, dotyczącego dokonania zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.

II/9/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wniosku Pana Emanuela Hybiorza z dnia 20 stycznia 2009 r. powiązanego z wnioskiem z dnia 2 lutego 2009 r. oraz wnioskiem z dnia 16 lutego 2009 r. wniesionymi również przez Pana Emanuela Hybiorza.

II/8/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Licealnej, Słowackiego, Kopcowej i rzeki Mlecznej w Bieruniu.

II/7/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Turyńskiej

II/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ulicami Marcina, Łysinową, linią kolejową relacji Tychy - Lędziny, rzeką Mleczną i ulicą Oświęcimską.

II/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską.

II/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy linią kolejową, ulicami: Bohaterów Westerplatte, Wawelską, Równoległą i Mielęckiego z włączeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznica.

II/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

II/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Bieruń na okres od dnia 3 kwietnia 2009r. do dnia 2 kwietnia 2010r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 8913

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl