Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Luty

II/15/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zatwierdzenia Statutu Bieruńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

II/14/2007 (2013-04-17)

W sprawie: utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji.

II/13/2007 (2013-04-17)

W sprawie: uchylenia uchwały Nr I/2/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 25.01.2007r.

II/12/2007 (2013-04-17)

W sprawie: zmian budżetu.

II/11/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie obowiązku utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy Bieruń.

II/10/2007 (2013-04-17)

W sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bieruńsko - Lędzińskiemu z przeznaczeniem dla Powiatowego Zespołu Szkół w Bieruniu na wykonanie nowoczesnej pracowni sterowników programowych PLC i układów mikroprocesowych.

II/9/2007 (2013-04-17)

W sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Stałej Rady.

II/8/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/5/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.06.2006 r. w sprawie podziału miasta Bieruń na obwody głosowania w celu przeprowadzenia wyborów Rady Miejskiej, Rady Powiatu i Sejmiku Województwa Śląskiego.

II/7/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VI/4/2006 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.06.2006 r. w sprawie podziału na okręgi gminy Bieruń, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej.

II/6/2007 (2013-04-17)

W sprawie: wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Śląskiego o dokonanie zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Bieruń i Tychy.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6633

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl