Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

X/13/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

X/12/2009 (2013-04-15)

W sprawie: przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2010 rok.

X/11/2009 (2013-04-15)

w sprawie: wprowadzenia zmiany do regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bieruń.

X/10/2009 (2013-04-14)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem i dzierżawę lokali użytkowych będących własnością Gminy Bieruń położonych w Bieruniu na okres 3 lat.

X/9/2009 (2013-04-14)

W sprawie: wyrażenia zgody na najem lokali użytkowych będących własnością Gminy Bieruń zarządzanych przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji na okres 3 lat.

X/8/2009 (2013-04-14)

W sprawie: zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia.

X/7/2009 (2013-04-14)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

X/6/2009 (2013-04-14)

W sprawie: zbycia w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Bieruniu, stanowiących własność Gminy Bieruń.

X/5/2009 (2013-04-14)

W sprawie: opłaty od posiadania psów.

X/4/2009 (2013-04-14)

W sprawie: poboru podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa w 2010 r.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6914

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl