Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Listopad

XI/16/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wprowadzenia zmiany do uchwały Nr IX/3/2002.

XI/15/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zmian w budżecie.

XI/14/2003 (2013-04-22)

W sprawie: przyjęcia programu zdrowotnego dot. „ Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych” na lata 2004-2005 .

XI/13/2003 (2013-04-22)

W sprawie: wydzierżawienia gruntu będącego własnością gminy Bieruń.

XI/12/2003 (2013-04-22)

W sprawie: nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Bieruń

XI/11/2003 (2013-04-22)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulic Marcina i Łysinowej w Bieruniu Starym.

XI/10/2003 (2013-04-22)

W sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ul. Świerczynieckiej i Domy Polne.

XI/9/2003 (2013-04-22)

W sprawie: dopłaty do 1 m3 odprowadzanych ścieków dla grupy indywidualnych odbiorców na terenie Gminy Bieruń.

XI/8/2003 (2013-04-22)

W sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Bieruń.

XI/7/2003 (2013-04-22)

W sprawie: ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2004 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 8245

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl