Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VIII/6/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zmian budżetu.

VIII/5/2008 (2013-04-16)

W sprawie: trybu prac i procedury uchwalania budżetu gminy Bieruń.

VIII/4/2008 (2013-04-16)

W sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z budynków stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Bieruń w 2008 r.

VIII/2/2008 (2013-04-16)

W sprawie : pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi gminnej – odcinka ulicy Chemików w Bieruniu.

VIII/1/2008 (2013-04-16)

W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Peryferyjnej i ul. Dębowej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 3552

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl