Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Lipiec

VII/14/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian budżetu

VII/13/2006 (2013-04-18)

W sprawie: zmian w planie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

VII/12/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nadania statutu Urzędowi Miejskiemu w Bieruniu.

VII/11/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Klubowi Sportowemu „Unia-Bieruń Stary”

VII/10/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalni Węgla Kamiennego „PIAST”

VII/9/2006 (2013-04-18)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Zakładom Tworzyw Sztucznych „ERG-BIERUŃ” S.A.

VII/8/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy linią kolejową, ulicami Bohaterów Westerplatte, Wawelską, Równoległą i Mielęckiego z włączeniem terenu położonego wzdłuż ul. Przecznica.

VII/7/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Wawelską, linią kolejową, rzeką Wisłą i ul. Warszawską.

VII/6/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Majowej, ul. Porąbek i ul. Jagiełły.

VII/5/2006 (2013-04-18)

W sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Borowinowej.
Drukuj Liczba odwiedzin: 6038

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl