Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Kwiecień

IV/8/2009 (2013-04-15)

W sprawie: zmian budżetu.

IV/7/2009 (2013-04-15)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia”

IV/6/2009 (2013-04-15)

W sprawie: nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Bierunia” Panu Ludwikowi Wiosce.

IV/5/2009 (2013-04-15)

W sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie gminy Bieruń do projektu „System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim (SEKAP)”

IV/4/2009 (2013-04-15)

W sprawie: nieodpłatnego nabycia akcji w kapitale zakładowym Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Tychach Spółka Akcyjna.

IV/3/2009 (2013-04-15)

W sprawie: ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Bieruń.

IV/2/2009 (2013-04-15)

W sprawie: dzierżawy gruntów gminnych.

IV/1/2009 (2013-04-15)

W sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Bierunia za 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Bierunia.
Drukuj Liczba odwiedzin: 4829

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl