Klawisze Dostępności

  • Wersja kontrastowa: Alt + 1
  • Jak korzystać z BIP: Alt + 2
  • Menu Przedmiotowe: Alt + 3
  • Menu Podmiotowe: Alt + 4
  • Mapa Witryny: Alt + 5
  • Przejdź do treści strony: Alt + 6
BIP

Grudzień

XII/5/2007 (2013-04-18)

W sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/8/2007 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 29.11.2007 r.

XII/4/2007 (2013-04-18)

W sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w drodze przetargu nieruchomości zbudowanej budynkiem, położonej w Bieruniu przy ul. Turystycznej 1, stanowiącej własność Gminy Bieruń na okres 5 lat.

XII/3/2007 (2013-04-18)

W sprawie: przyjęcie programu zdrowotnego dot. "Udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Bieruń w warunkach domowych" na lata 2008 - 2009.

XII/2/2007 (2013-04-18)

W sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (Alkoholizm, Narkomania) oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2008.

XII/1/2007 (2013-04-18)

W sprawie: budżetu miasta Bierunia na 2008 rok.
Drukuj Liczba odwiedzin: 2953

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl